چاپکده

چاپخانه چاپکده - حمیدرضا طاهریان تهران

دامنه فعالیت های طراحی و چاپی گروه طراحان چاپکده را می توان به طور مختصر به صورت زیر دسته بندی کرد:

- طراحی و چاپ مجموعه ها و ست های اوراق اداری ( شامل طراحی و چاپ سربرگ در قطع و سایزهای مختلف، طراحی و چاپ پاکت های پستی در قطع سایزهای مختلف ، طراحی و چاپ کارت ویزیت ، طراحی و چاپ فولد و فولدرهای شرکتی ، طراحی و چاپ یادداشت های شرکتی و غیره).

 طراحی لوگو طراحی و چاپ

 طراحی و چاپ بروشور

 طراحی و چاپ کاتالوگ

 طراحی و چاپ گاهنامه های داخلی شرکت ها، سازمان ها و موسسات

 طراحی و چاپ بولتن های تبلیغاتی

 طراحی و چاپ پوستر

 طراحی و چاپ کارت های پوستال

 طراحی و چاپ مجله

 طراحی و چاپ خبرنامه

 طراحی و اجرای سازه های پیش ساخته نمایشگاهی ( شامل: طراحی و چاپ استندهای نمایشگاهی ، طراحی و چاپ سازه های کانتر ، طراحی و چاپ سازه های پاپ آپ ، طراحی و چاپ بنرهای تبلیغاتی ، طراحی و چاپ لایت باکس ها و غیره).
خدمات و محصولات موجود • چاپ بروشور (10 نمونه کار)
چاپ بروشور
چاپ بروشور - طراحی بروشور - بروشور 3 لت - قیمت طراحی بروشور
 • چاپ کاتالوگ (11 نمونه کار)
چاپ کاتالوگ
چاپ کاتالوگ - کاتالوگ
 • چاپ کانتر (7 نمونه کار)
چاپ کانتر
چاپ کانتر - چاپ کانتر در تهران
 • چاپ پاکت (0 نمونه کار)
چاپ پاکت
طراحی پاکت - چاپ پاکت
 • چاپ پوستر (10 نمونه کار)
چاپ پوستر
طراحی پوستر - چاپ پوستر - چاپ پوستر تبلیغاتی
 • چاپ رول آپ (0 نمونه کار)
چاپ رول آپ
چاپ رول آپ - رول آپ
 • چاپ ست اداری (8 نمونه کار)
چاپ ست اداری
طراحی ست اداری - چاپ ست اداری - ست اداری رومیزی
 • چاپ کارت ویزیت (13 نمونه کار)
چاپ کارت ویزیت
چاپ کارت ویزیت
 • چاپ بنر (12 نمونه کار)
چاپ بنر
چاپ بنر فوری - چاپ بنر - چاپ فوری بنر - بنر استند - بنر ایستاده
 • چاپ فلکسی (0 نمونه کار)
چاپ فلکسی
چاپ فلکسی
 • چاپ فولدر (0 نمونه کار)
چاپ فولدر
چاپ فولدر - چاپ فولدر در تهران
 • تابلو لایت باکس (0 نمونه کار)
تابلو لایت باکس
چاپ لایت باکس
نمونه کار های چاپ
نمونه کار چاپ
نمونه کار چاپ
نمونه کار چاپ
نمونه کار چاپ
نمونه کار چاپ
نمونه کار چاپ
نمونه کار چاپ
نمونه کار چاپ
نمونه کار چاپ
نمونه کار چاپ
نمونه کارها

یک دیدگاه بنویسید